Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Bò s YuuriaFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 34 Deviations 268 Comments 3,670 Pageviews
×

Newest Deviations

Icon Avt Deviantart: #Yoona by YuuriAoi Icon Avt Deviantart: #Yoona :iconyuuriaoi:YuuriAoi 1 0 Pure Red by YuuriAoi Pure Red :iconyuuriaoi:YuuriAoi 0 0 . Share icons =))) by YuuriAoi . Share icons =))) :iconyuuriaoi:YuuriAoi 1 0 Pack #1: 18 IU by YuuriAoi Pack #1: 18 IU :iconyuuriaoi:YuuriAoi 0 0 PSD Coloring #4: LOMO FILM by YuuriAoi PSD Coloring #4: LOMO FILM :iconyuuriaoi:YuuriAoi 10 5 Render #13 by YuuriAoi Render #13 :iconyuuriaoi:YuuriAoi 9 0 Coloring #2 by YuuriAoi Coloring #2 :iconyuuriaoi:YuuriAoi 4 2 PSD Coloring #3 by YuuriAoi PSD Coloring #3 :iconyuuriaoi:YuuriAoi 2 0 Coloring #1 by YuuriAoi Coloring #1 :iconyuuriaoi:YuuriAoi 2 0 Wallpaper #1: ALONE by YuuriAoi Wallpaper #1: ALONE :iconyuuriaoi:YuuriAoi 5 0 Render #11 by YuuriAoi Render #11 :iconyuuriaoi:YuuriAoi 1 0 Render #10 by YuuriAoi Render #10 :iconyuuriaoi:YuuriAoi 2 0 Render #9: : Pastel pink amine girl by YuuriAoi Render #9: : Pastel pink amine girl :iconyuuriaoi:YuuriAoi 1 0 Render #8 by YuuriAoi Render #8 :iconyuuriaoi:YuuriAoi 0 0 PackStyle #3 : Goodnight Girl by YuuriAoi PackStyle #3 : Goodnight Girl :iconyuuriaoi:YuuriAoi 4 2 Pack Frame Cover #2 by YuuriAoi Pack Frame Cover #2 :iconyuuriaoi:YuuriAoi 4 2

Donate

YuuriAoi has started a donation pool!
0 / 100
. Give me some points if you like my art :)

. 1 Points: = 1 Fav + 1 Comment

. 5 Points: = 3 Fav + 4 Comment

. 10 Points: = 1 Watch + 5 Fav + 1 Comment

. 15 Points: = 1 Watch + 8 Fav + 2 Comment

. 20 Points: = 2 Watch + 15 Fav + 4 Comment

You must be logged in to donate.
No one has donated yet. Be the first!

Groups

deviantID

YuuriAoi's Profile Picture
YuuriAoi
Bò s Yuuria
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
. Tớ ăn nói cục cằn :)
. Không hợp -> Alt+ F4
. Tớ không biết scrap đâu á nên đừng hỏi nhiều :( Tớ chỉ biết render với cap stock, mấy cái fan art với vẩn thôi ý =)))
. Nếu mấy cậu sử dụng bất cứ cái gì thì tặng tớ cái credit và Watch :)
. Không câu watch :)
. Hết rồi :)

Activity


Comments


Add a Comment:
 
:iconhanayocucheoo:
HanayoCucheoo Featured By Owner Sep 4, 2016
- Watch back , pls
Reply
:iconyuuriaoi:
YuuriAoi Featured By Owner Sep 20, 2016  Student Interface Designer
Đọc profile chưa bạn? Mình không câu watch nhé :)
Reply
:iconyuuriaoi:
YuuriAoi Featured By Owner Jul 25, 2016  Student Interface Designer
. Địt mẹ chúng mày Watch back clm à? =)))
. Đính chính lại người quen hoặc dân DA dưới 30W thì watch hộ.
. Hoặc từ nay đéo bách biếc gì cả =)))
. Cái Profile của tôi để chơi à?
. Được mấy hôm unwatch thì tôi cũng đéo cần cái watch bẩn thỉu của mấy cậu đâu =)))
. Câu watch là đáng khinh lắm rồi còn unwatch thì tôi *lạy*
Reply
:iconsakamakivampire:
SakamakiVampire Featured By Owner Jul 22, 2016  Student Artist
- Wack back, được chứ :vv
Reply
:iconyuuriaoi:
YuuriAoi Featured By Owner Jul 23, 2016  Student Interface Designer
. Học sinh class Trà Sữa nên sẽ watch :vv
. Bình thường tôi không watch back những người đã ở DA lâu. Người mới vào thì watch :vv 
Reply
:iconsakamakivampire:
SakamakiVampire Featured By Owner Jul 23, 2016  Student Artist
- Ấu mai gọt :vv êm mới vào D.A có 1-2 tháng à =))
Reply
:iconyuuriaoi:
YuuriAoi Featured By Owner Jul 23, 2016  Student Interface Designer
. Art đẹp quá nhưng cái cre hơi thô thiển hihi :)
. Mừng cậu vào wall tớ :v tớ là Bò xinh gái :)
. Avt là tớ ấy = ))
Reply
(2 Replies)
:iconsumira-yuuna:
Sumira-Yuuna Featured By Owner Jul 1, 2016  Student Interface Designer
Watch back?
Reply
:iconyuuriaoi:
YuuriAoi Featured By Owner Jul 7, 2016  Student Interface Designer
. Đọc profile chưa cậu? =) không watch back nhé :)
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jun 27, 2016  Student Artist
. Thanks for the watch . ^^
Reply
Add a Comment: